Akademiska högtiders logga

Svenska akademiska högtidskonventet

Svenska akademiska högtidskonventet (SAHK) samlar representanter från svenska lärosäten med uppgiften att främja arbetet med och genomförandet av akademiska högtider och traditioner vid landets högskolor och universitet. SAHK värnar om de enhetliga svenska akademiska traditionerna samt de särarter och den mångfald som återfinns hos konventets medlemmar genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling och studiebesök. Tillsammans svarar konventet för att upprätthålla och utveckla svenskt akademiskt protokoll.

Verksamhet

Konventet sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Årsmötet anordnas på våren och förläggs vanligtvis vid någon av våra medlemsorganisationer. I vissa fall sker årsmötet vid andra europeiska universitetet med mångåriga akademiska traditioner och ceremonier. Under höstens sammankomst anordnas ofta flera studiebesök till olika företag, organisationer och myndigheter som är av intresse för konventets medlemmar och dess olika verksamheter.

Hedersdoktorsdatabas

Förutom att vara en resurs för konventetets medlemmar och de professioner som verkar inom ämnet så tillhandahåller även konventet en förteckning av hedersdoktorer vid svenska lärosäten. Förteckningen är sökbar och öppen för alla, men framförallt är det ett hjälpmedel för alla fakulteter som är i färd med att utse nya hedersdoktorer.

Till hedersdoktorsdatabasen

Porträtt av hedersdoktor Lena Fries-Gedin. 

Medlemmar

De lärosäten i Sverige som bedriver forskarutbildning och har rätt att utfärda doktorsexamen kan bli medlemmar i Svenska akademiska högtidskonventet. Idag består konventet av följande medlemmar: