Akademiska högtiders logga

Benno Nigg

Land:
Kanada

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2024