Akademiska högtiders logga

Fritz Buchtal

Land:
USA
VIAF ID:
7836355

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
1983