Akademiska högtiders logga

Lennart Petri

Land:
Sverige
VIAF ID:
25423029

Läs mer om Lennart Petri på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
1988