Akademiska högtiders logga

Russell V. Luepker

Land:
USA
VIAF ID:
18295028

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
1996