Akademiska högtiders logga

Jay Barney

Land:
USA
VIAF ID:
85286436

Läs mer om Jay Barney på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
1997