Akademiska högtiders logga

Thomas Henning

Land:
Tyskland
VIAF ID:
61783523

Läs mer om Thomas Henning på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2021