Akademiska högtiders logga

Kerstin Johannesson

Land:
Sverige

Läs mer om Kerstin Johannesson på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2022