Akademiska högtiders logga

Kristina Höök

Land:
Sverige
VIAF ID:
74775298

Läs mer om Kristina Höök på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2022