Akademiska högtiders logga

Arjen Wals

Land:
Nederländerna
VIAF ID:
234255473

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2020