Akademiska högtiders logga

Eglė Ganda Bogdanienė

Land:
Litauen

UTNÄMNING

Titel:
konstn. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Borås
År:
2023