Akademiska högtiders logga

Paul Zimmet

Land:
Australien
VIAF ID:
6352446

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2022