Akademiska högtiders logga

Tomas Fex

Land:
Sverige

Läs mer om Tomas Fex på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Växjö universitet
År:
2009