Akademiska högtiders logga

Richard Tinning

Land:
Australien

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2022