Akademiska högtiders logga

Margareta Strömstedt

Land:
Sverige
VIAF ID:
36961961

Läs mer om Margareta Strömstedt på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Växjö universitet
År:
2008