Akademiska högtiders logga

Siglind Bruhn

Land:
Tyskland
VIAF ID:
94891799

Läs mer om Siglind Bruhn på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Växjö universitet
År:
2008