Akademiska högtiders logga

Carl-Erik Särndal

Land:
Kanada

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2000