Akademiska högtiders logga

Lorraine Wright

Land:
Kanada

Läs mer om Lorraine Wright på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
År:
2012