Akademiska högtiders logga

Qinghai Xu

Land:
Kina

Läs mer om Qinghai Xu på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
År:
2019