Akademiska högtiders logga

B.M Golam Kibria

Land:
USA

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Jönköping
År:
2022