Akademiska högtiders logga

Lennart Andrén

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Halmstad
År:
2022