Akademiska högtiders logga

Evert Vedung

Land:
Sverige
VIAF ID:
176708500

Läs mer om Evert Vedung på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
År:
2018