Akademiska högtiders logga

Stefanie von Schnurben

Land:
Tyskland

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2006