Akademiska högtiders logga

Harald Ludanek

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Kungliga Tekniska Högskolan
År:
2015