Akademiska högtiders logga

Johan W.S. Vlaeyen

Land:
Nederländerna

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2007