Akademiska högtiders logga

Gert Biesta

Land:
Storbritannien

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2007