Akademiska högtiders logga

Arnold Tukker

Land:
Nederländerna
VIAF ID:
1758407

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
2022