Akademiska högtiders logga

Michael A Hitt

Land:
USA
VIAF ID:
101596090

UTNÄMNING

Titel:
ekon. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Jönköping
År:
2018