Akademiska högtiders logga

Lennart Nordenfelt

Land:
Sverige
VIAF ID:
109537373

Läs mer om Lennart Nordenfelt på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Jönköping
År:
2018