Akademiska högtiders logga

Constance Flanagan

Land:
USA

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2009