Akademiska högtiders logga

Sue Waite

Land:
Storbritannien
VIAF ID:
272378396

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Jönköping
År:
2021