Akademiska högtiders logga

David Costill

Land:
USA
VIAF ID:
81132286

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2016