Akademiska högtiders logga

Stewart Clegg

Land:
Australien
VIAF ID:
14873322

Läs mer om Stewart Clegg på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2017