Akademiska högtiders logga

Birgitta Egerbladh

Land:
Sverige

Läs mer om Birgitta Egerbladh på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2013