Akademiska högtiders logga

Deborah Brandt

Land:
USA
VIAF ID:
35878318

Läs mer om Deborah Brandt på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2013