Akademiska högtiders logga

Mats Segnestam

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2003