Akademiska högtiders logga

David G. Anderson

Land:
Storbritannien
VIAF ID:
263897188 

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2012