Akademiska högtiders logga

Ellen Annandale

Land:
Storbritannien
VIAF ID:
163260

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2012