Akademiska högtiders logga

Ingrid Carlgren

Land:
Sverige
VIAF ID:
1458481

Läs mer om Ingrid Carlgren på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2008