Akademiska högtiders logga

Roger Jowell

Land:
Storbritannien
VIAF ID:
56658663

Läs mer om Roger Jowell på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2006