Akademiska högtiders logga

Martin van den Berg

Land:
Nederländerna
VIAF ID:
306178901

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2005