Akademiska högtiders logga

Ian Francis Hancock

Land:
USA
VIAF ID:
84122555 

Läs mer om Ian Francis Hancock på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2005