Akademiska högtiders logga

Giorgio Terenghi

Land:
Storbritannien

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2001