Akademiska högtiders logga

Jean-Pierre Mach

Land:
Schweiz
VIAF ID:
229159234751903372644

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
1998