Akademiska högtiders logga

Mathias Fredriksson

Land:
Sverige

Läs mer om Mathias Fredriksson på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Mittuniversitetet
År:
2019