Akademiska högtiders logga

Per-Håkan Olsson

Land:
Sverige

Läs mer om Per-Håkan Olsson på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2012