Akademiska högtiders logga

Vilhelm von Ekensten

Land:
Sverige

Läs mer om Vilhelm von Ekensten på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2015