Akademiska högtiders logga

Jacqui True

Land:
Australien
VIAF ID:
17440261 

Läs mer om Jacqui True på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2018