Akademiska högtiders logga

Bertil Åberg

Land:
Sverige

Läs mer om Bertil Åberg på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
1990