Akademiska högtiders logga

Marit Paulsen

Land:
Sverige
VIAF ID:
73968103

Läs mer om Marit Paulsen på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
1995
Titel:
vet. med. dr h.c.
Lärosäte:
Sveriges lantbruksuniversitet
År:
2004